Användares ord (Magisteruppsatsen)
- nu enklare och snabbare och träffsäkert att rektyera, när det behövs och utan högar av ansökningar “Har du inte tid ... utan måste arbeta” är du en normal småföretagare! Att anställa någon är ju som att köpa hus eller lägenhet – det är viktigt att de blir rätt, betalar sig medarbetaren och ger rekryteringen företagaren mer tid att utveckla företaget och gärna privat! Vi har ett komigång packet utan det så vanliga kaoset, som är både smart* och medlemsförmån.
                            visar att 4 av 5 jobb kommer från småföretagare (1 - 50 anst) i Sverige! Börja med steg 1, fundera sedan på om du är redo för steg 2 och när du gjort steg 1 och 2, kontakta oss för 3 - enkelt och smart!
Smart* står för: Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk, Tidsbestämd.
2Peak-Smart Co  www.GPS4org.com  info@APP4org.com   Copyright 2013 © All Rights Reserved PI/2Peak-Smart com
Vi erbjuder dig som driver små- och medelstoraföretag ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg som ger stöd att rekrytera och utveckla medarbetarna med tydliga förväntningar, kompetens krav och personkemi. Dessutom kan du enklare hitta rätt person och personer snabbare – tidseffektivt utan pappershögar! AFFÄRSNYTTA, verktyget hjälper er med att rekrytera och utveckla medarbetarna hållbart, genom att objektivt mäta och följa upp tolkningar av fakta. En smart* hjälp för  organisationen och medarbetarna att bli flexiblare och framgångsrikare snabbare! Lika snabbt som du många gånger önskat - en bra investering och roi!

Vägen att möta förändring och utveckling ...

... är betydligt enklare om man lämnar individ-perspektivet och använder ett holistiskt perspektiv för effektivitet i funktion och laguppställningen. - Det utvecklar alla medarbetare holistiskt genom att objektivt mäta och följa upp tolkningar av fakta om funktioner. - Det ökar meningsfullhet och begriplighet för varje enskild medarbetare, genom att undanröja olika uppfattning om funktioner!

Flera forskningsrön visar att den nya individualismen växer fort.

Den präglas av en kortsiktighet och stark vilja att förverkliga sig själv. Det blir allt viktigare att ha kontroll över det egna livet och kunna leva ett fullödigt liv i stunden. Vilka konsekvenser får detta för dagens ledarskap och affärsutveckling?  läs mer här.....   Hur kan du och ditt företag engagera dessa människor i framtiden? läs mer här.....

Uppfattningar om

FUNKTIONER

När ni faktiskt vet uppfattningar, undviker ni fel eller missförstånd smart* med Goal Position Status (GPS) verktyget!

Förväntningar på

FUNKTIONER

Enorma konkurrensfördelar skapas genom delaktighet och att engagemanget tydliggör förankring och motivation hos alla berörda medarbetare.
Inga formella kompetenser kan uppväga en felaktig bild av vad som skall göras eller hur det skall göras!

Förhållningssätt till

FUNKTIONER

Proaktivt sparar ni med verktyget både den tid och frustration som olika uppfattning om funktioner medför och de kostnader, förluster eller felrekryteringar det leder till!
Start Smart Humankapital Utmaningar Ledarskap Fokus app Rekryterings app Skräddarsyr Kontakt Start
2Peak-Smart Co  www.GPS4org.com  info@APP4org.com   Copyright 2013 © All Rights Reserved PI/2Peak-Smart com
Vi erbjuder dig som driver små- och medelstoraföretag ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg som ger stöd att rekrytera och utveckla medarbetarna med tydliga förväntningar, kompetens krav och personkemi. Dessutom kan du enklare hitta rätt person och personer snabbare – tidseffektivt utan pappershögar! AFFÄRSNYTTA, verktyget hjälper er med att rekrytera och utveckla medarbetarna hållbart, genom att objektivt mäta och följa upp tolkningar av fakta. En smart* hjälp för  organisationen och medarbetarna att bli flexiblare och framgångsrikare snabbare! Lika snabbt som du många gånger önskat - en bra investering och roi!

Vägen att möta förändring och

utveckling ...

... är betydligt enklare om man lämnar individ-perspektivet och använder ett holistiskt perspektiv för effektivitet i funktion och laguppställningen. - Det utvecklar alla medarbetare holistiskt genom att objektivt mäta och följa upp tolkningar av fakta om funktioner. - Det ökar meningsfullhet och begriplighet för varje enskild medarbetare, genom att undanröja olika uppfattning om funktioner!

Flera forskningsrön visar att den nya

individualismen växer fort.

Den präglas av en kortsiktighet och stark vilja att förverkliga sig själv. Det blir allt viktigare att ha kontroll över det egna livet och kunna leva ett fullödigt liv i stunden. Vilka konsekvenser får detta för dagens ledarskap och affärsutveckling?  läs mer här.....   Hur kan du och ditt företag engagera dessa människor i framtiden? läs mer här.....
Inga formella kompetenser kan uppväga en felaktig bild av vad som skall göras eller hur det skall göras!
Förhållningssätt till FUNKTIONER Proaktivt sparar ni med verktyget både den tid och frustration som olika uppfattning om funktioner medför och de kostnader, förluster eller felrekryteringar det leder till!  Uppfattningar om FUNKTIONER  När ni faktiskt vet uppfattningar, undviker ni fel eller missförstånd smart* med Goal Position Status (GPS) verktyget!  Förväntningar på FUNKTIONER  Enorma konkurrensfördelar skapas genom delaktighet och att engagemanget tydliggör förankring och motivation hos alla berörda medarbetare.
Smart* står för: Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk, Tidsbestämd.
Meny
visar att 4 av 5 jobb kommer från småföretagare (1 - 50 anst) i Sverige! Börja med steg 1, fundera sedan på om du är redo för steg 2 och när du gjort steg 1 och 2, kontakta oss för 3 - enkelt och smart!
- nu enklare och snabbare och träffsäkert att rektyera, när det behövs och utan högar av ansökningar “Har du inte tid ... utan måste arbeta” är du en normal småföretagare! Vi har ett komigång packet utan det så vanliga kaoset, som är både smart* och medlemsförmån.