Start Smart Humankapital Utmaningar Ledarskap Fokus app Rekryterings app Skräddarsyr Kontakt
Hållbar kommunikation för utveckling, ledarskap och näringsliv! 

Appar för er som vill

utvecklas smart*!

- Enkelhet är vårt 1:a ledord, vi erbjuder affärsmässiga nyckeltal på spelare och lag – humankapitalet, medarbetarna. Att möta eller skapa förändring och utveckling, läs mer här..... - Hållbart (vår 2:a ledord) blir det med en holistisk bild på individen och funktion, innan ”fel eller missförstånd” inträffar. Att följa pengarna – humankapitalet, medarbetarna – dina största tillgångar och kostnader, läs mer här..... - Smart* (*vårt 3:e ledord = Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk, Tidsbestämd) gör det hållbart genom att tydliggöra olika tolkningar och skapa samsyn! En modell, med 3 fristående steg:   Hemläxan – nyckeltal och "personkemi". Sökning – att hitta rätt utvecklingsbehov (kandidater, rekrytering). Val – att välja rätt målfokus och följa upp det.  läs mer här.....

Flera forskningsrön visar att den nya

individualismen växer fort.

Den präglas av en kortsiktighet och stark vilja att förverkliga sig själv. Det blir allt viktigare att ha kontroll över det egna livet och kunna leva ett fullödigt liv i stunden. Vilka konsekvenser får detta för dagens ledarskap och affärsutveckling? Med APP4org coach4coach modell möts människorna i företag och organisationer utifrån sin individuella verklighet... läs mer här.....   Hur kan du och ditt företag engagera dessa människor i framtiden? Med apparna får ni en tydlig kommunikations-plattform, läs mer här..... På vilket sätt kan ni erbjuda stimulans och utveckling parallellt med det vinstdrivande syftet? Användares ord:    

Ca 80% av allt sökande görs idag via våra

smartphones!

Vad för kommunikation behöver besökare ha för att enklare se var utbudet finns och hitta till alla små och stora butiker, p-pl, fik, natur, nöjen, bad, surf, mm, och enklaste vägen dit. En virituell platsutveckling. Appen är en virituell platsutveckling som utgår från behovet att enkelt se utbudet på en ort - se var butiker, små som stora finns eller var pärlorna och de lokala gårdsbutiker mm finns - alla finns på ett ställe, kunden behöver inte söka mer än att hitta appen för orten. Appen är en plattform där alla entreprörerna, butiker och företagare marknadsför sina befintliga hemsidan, fb, Instagram etc. på ett ställe - dvs alla marknadsföringskanalerna samtidigt. En Multi Chanell Marketing platform. För att göra det lättare att se utbudet och hitta fram har vi gjort en stadsapp, både för Android, iPhone och web användning. Den första börjar nu hösten 2014 bli klar för Varberg. Under sommaren har den testats i en app/web- variant med ett så stort intresse att vi nu gör klar den som en ren app - dvs att den går att söka i utan kontakt med nätet, bara Google Maps för GPS hjälp kräver det. En viktig faktor i stadsappen är att marknadsföra både hela utbudet och att entreprenörerna själva styr över sina olika kanaler direkt (dvs. hemsida, fb, Instagram, etc.) för att attrahera de kunder som både vill ha shopping- centrumens eller kedjornas likformighet och de små butikernas unika charm. Klicka här ... för att se på VarbergsAppen.se i dess webversion.
- för att enklare skapa samsyn och tydligare mål.
2Peak-Smart Co  www.APP4org.com  info@APP4org.com   Copyright 2013 © All Rights Reserved PI/2Peak-Smart com

Näringsliv

Enkelt, hållbart, smart*
Sir Richard Branson, Brittisk entreprenör
Användares ord (Magisteruppsatsen):
Fokus, Rekrytering, Medarbetarskap, Ledarskap, Affärsutveckling  
Start
Meny
2Peak-Smart Com www.APP4org.com  info@APP4org.com   Copyright 2013 © All Rights Reserved PI/2Peak-Smart com

Appar för er som vill

utvecklas smart*!

- Enkelhet är vårt 1:a ledord, vi erbjuder affärsmässiga nyckeltal på spelare och lag humankapitalet, medarbetarna. Att möta eller skapa förändring och utveckling, läs mer här..... - Hållbart (vår 2:a ledord) blir det med en holistisk bild på individen och funktion, innan ”fel eller missförstånd” inträffar. Att följa pengarna – humankapitalet, medarbetarna – dina största tillgångar och kostnader, läs mer här..... - Smart* (*vårt 3:e ledord = Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk, Tidsbestämd) gör det hållbart genom att tydliggöra olika tolkningar och skapa samsyn! En modell, med 3 fristående steg:   Hemläxan – nyckeltal och "personkemi". Sökning – att hitta rätt utvecklingsbehov (kandidater, rekrytering). Val – att välja rätt målfokus och följa upp det.  läs mer här.....

Flera forskningsrön visar att

den nya individualismen växer

fort.

Den präglas av en kortsiktighet och stark vilja att förverkliga sig själv. Det blir allt viktigare att ha kontroll över det egna livet och kunna leva ett fullödigt liv i stunden. Vilka konsekvenser får detta för dagens ledarskap och affärsutveckling? Med APP4org coach4coach modell möts människorna i företag och organisationer utifrån sin individuella verklighet... läs mer här.....   Hur kan du och ditt företag engagera dessa människor i framtiden? Med apparna får ni en tydlig kommunikations-plattform, läs mer här..... På vilket sätt kan ni erbjuda stimulans och utveckling parallellt med det vinstdrivande syftet? Användares ord:    

Ca 80% av allt sökande görs

idag via våra smartphones!

Vad för kommunikation behöver besökare ha för att enklare se var utbudet finns och hitta till alla små och stora butiker, p-pl, fik, natur, nöjen, bad, surf, mm, och enklaste vägen dit. En virituell platsutveckling. Appen är en virituell platsutveckling som utgår från behovet att enkelt se utbudet på en ort - se var butiker, små som stora finns eller var pärlorna och de lokala gårdsbutiker mm finns - alla finns på ett ställe, kunden behöver inte söka mer än att hitta appen för orten. Appen är en plattform där alla entreprörerna, butiker och företagare marknadsför sina befintliga hemsidan, fb, Instagram etc. på ett ställe - dvs alla marknadsföringskanalerna samtidigt. En Multi Chanell Marketing platform. För att göra det lättare att se utbudet och hitta fram har vi gjort en stadsapp, både för Android, iPhone och web användning. Den första börjar nu hösten 2014 bli klar för Varberg. Under sommaren har den testats i en app/web-variant med ett så stort intresse att vi nu gör klar den som en ren app - dvs att den går att söka i utan kontakt med nätet, bara Google Maps för GPS hjälp kräver det. En viktig faktor i stadsappen är att marknadsföra både hela utbudet och att entreprenörerna själva styr över sina olika kanaler direkt (dvs. hemsida, fb, Instagram, etc.) för att attrahera de kunder som både vill ha shopping-centrumens eller kedjornas likformighet och de små butikernas unika charm. Klicka här ... för att se på VarbergsAppen.se i dess webversion.
Hållbar kommunikation för utveckling, ledarskap och näringsliv! 

Utveckling

Näringsliv

Sir Richard Branson, Brittisk entreprenör
Enkelt, hållbart, smart*
 - för att enklare skapa samsyn och tydligare mål.
Fokus, Rekrytering, Medarbetarskap, Ledarskap, Affärsutveckling