Start Smart Humankapital Utmaningar Ledarskap Fokus app Rekryterings app Skräddarsyr Kontakt
Hållbar kommunikation för utveckling, ledarskap och näringsliv! 

Appar för er som vill utvecklas smart*!

Enkelhet är vårt 1:a ledord,  läs mer här..... Hållbart (vår 2:a ledord)  läs mer här..... Smart* (*vårt 3:e ledord)  läs mer här..... = Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk, Tidsbestämd

Flera forskningsrön visar att den nya

individualismen växer fort.

Den präglas av en kortsiktighet och stark vilja att förverkliga sig själv. Det blir allt viktigare att ha kontroll över det egna livet och kunna leva ett fullödigt liv i stunden. Vilka konsekvenser får detta för dagens ledarskap och affärsutveckling?  läs mer här.....   Hur kan du och ditt företag engagera dessa människor i framtiden? läs mer här.....   Vad för kommunikation behöver besökare ha för att enklare se var utbudet finns och hitta till alla små och stora butiker, p-pl, fik, natur, nöjen, bad, surf, mm, och enklaste vägen dit. En virituell platsutveckling. Appen är en plattform där alla entreprörerna, butiker och företagare marknadsför sina befintliga hemsidan, fb, Instagram etc. på ett ställe - dvs alla marknadsföringskanalerna samtidigt. En Multi Chanell Marketing platform. En viktig faktor i stadsappen är att marknadsföra både hela utbudet och att entreprenörerna själva styr över sina olika kanaler direkt (dvs. hemsida, fb, Instagram, etc.) för att attrahera de kunder som både vill ha shopping- centrumens eller kedjornas likformighet och de små butikernas unika charm. Klicka här ... för att se på VarbergsAppen.se i dess webversion.
- för att enklare skapa samsyn och tydligare mål.
2Peak-Smart Co  www.APP4org.com  info@APP4org.com   Copyright 2013 © All Rights Reserved PI/2Peak-Smart com
Sir Richard Branson, Brittisk entreprenör
Användares ord (Magisteruppsatsen)
Fokus, Rekrytering, Medarbetarskap, Ledarskap, Affärsutveckling  
Näringsliv
Start
Meny
2Peak-Smart Com www.APP4org.com  info@APP4org.com   Copyright 2013 © All Rights Reserved PI/2Peak-Smart com

Appar för er som vill utvecklas

smart*!

Enkelhet är vårt 1:a ledord,  läs mer här..... Hållbart (vår 2:a ledord)  läs mer här..... Smart* (*vårt 3:e ledord)  läs mer här..... = Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk, Tidsbestämd

Flera forskningsrön visar att

den nya individualismen växer

fort.

Den präglas av en kortsiktighet och stark vilja att förverkliga sig själv. Det blir allt viktigare att ha kontroll över det egna livet och kunna leva ett fullödigt liv i stunden. Vilka konsekvenser får detta för dagens ledarskap och affärsutveckling?  läs mer här.....   Hur kan du och ditt företag engagera dessa människor i framtiden? läs mer här.....   Vad för kommunikation behöver besökare ha för att enklare se var utbudet finns och hitta till alla små och stora butiker, p-pl, fik, natur, nöjen, bad, surf, mm, och enklaste vägen dit. En virituell platsutveckling. Appen är en plattform där alla entreprörerna, butiker och företagare marknadsför sina befintliga hemsidan, fb, Instagram etc. på ett ställe - dvs alla marknadsföringskanalerna samtidigt. En Multi Chanell Marketing platform. En viktig faktor i stadsappen är att marknadsföra både hela utbudet och att entreprenörerna själva styr över sina olika kanaler direkt (dvs. hemsida, fb, Instagram, etc.) för att attrahera de kunder som både vill ha shopping- centrumens eller kedjornas likformighet och de små butikernas unika charm. Klicka här ... för att se på VarbergsAppen.se i dess webversion.
Hållbar kommunikation för utveckling, ledarskap och näringsliv! 

Utveckling

Sir Richard Branson, Brittisk entreprenör
 - för att enklare skapa samsyn och tydligare mål.
Fokus, Rekrytering, Medarbetarskap, Ledarskap, Affärsutveckling
Användares ord (Magisteruppsatsen)
Näringsliv